Menu

Sportprojectsubsidies

Sportief zijn is geld waard!

De UAB sportprojectsubsidies zijn er om sportieve initiatieven voor en door studenten aan te moedigen. Wil je dus zelf een sportactiviteit organiseren voor medestudenten? Weet dan dat UAB Sport! vanaf het academiejaar 2017 – 2018 jou een financieel duwtje in de rug kan geven. De georganiseerde sportactiviteit moet dan wel aan elen aantal vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidies. Project per project wordt er dan gekeken hoeveel UAB Sport! hieraan kan geven. Het uiteindelijke doel van deze projectsubsidies is om een nog bloeiender én diverser aanbod van sportactiviteiten voor alle UAB studenten te voorzien.

 

WIE KAN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Zowel studentenverenigingen, informele, toevallige groepen studenten als individuele studenten kunnen subsidies aanvragen voor deze projectpot. 

VOOR WELKE ACTIVITEITEN?

 • het moet gaan om een activiteit/campagne/project van sportieve aard, dus geen pure ontspanning zoals bv. een kroegentocht al fietsen, een cantus in sportkledij,…
 • De activiteit is breed toegankelijk, dwz dat iederen VUB & EHB student van een klas, jaar, opleiding, campus,… de kans moet krijgen om te kunnen deelnemen.
 • De activiteit mag niet curriculum gebonden zijn dwz dat activiteiten  die verbonden zijn aan de studies/opleiding  niet in aanmerking komen. (bv. verplichte opleiding voor LO studenten,…)
 • De activiteit/project moet plaatsvinden binnen het lopende academiejaar en moet steeds tweetalig (Nederlands/Engels) gecommuniceerd worden.

VOOR WELKE ACTIVITEITEN NIET?

 • Niet voor winstgevende activiteiten.
 • Niet voor projecten met een uitgesproken politieke voorkeur.
 • Niet voor projecten met persoonlijke doeleinden.

WELKE SUBSIDIES ZIJN MOGELIJK?

Er kunnen 3 soorten projectsubsidies aangevraagd worden. Elke projectsubsidie heeft een eigen termijn, afhandeling en specifieke voorwaarden. Het is echter aangeraden om zo vroeg mogelijk een projectsubsidie aan te vragen.

 • Kleine projectsubsidie (aanvraag voor max. 75 €)
  • Termijn aanvraag: ten laatste 7 dagen vóór aanvang van het project
  • Specieke voorwaarden: minstens 10 deelnemers
 • Middelgrote projectsubsidie (aanvraag voor 75,01 – 250 €)
  • Termijn aanvraag: ten laatste 2 weken vóór aanvang van het project
  • Specieke voorwaarden:
   • minstens 25 deelnemers
   • gebruik van het UAB Sport! logo op alle communicatie
   • de organisator dient een facebook evenement aan te maken én UAB Sport als mede-organisator maken
 • Grote projectsubsidie (aanvraag voor 250,01 – 500 €)
  • Termijn aanvraag: tn laatste 6 weken vóór aanvang van het project
  • Specifieke voorwaarden:
   • minstens 50 deelnemers
   • gebruik van het UAB Sport! logo op alle communicatie
   • de organisator dient een facebook evenement aan te maken én UAB Sport als mede-organisator maken
   • het project moet voorgesteld worden in het UAB overlegplatform

HOE EEN PROJECTSUBSIDIE AANVRAGEN?

De eerste stap is het invullen van onderstaand online aanvraagformulier. Houd hierbij rekening met de aanvraagtermijn, want deze verschilt naargelang het soort subsidie die je aanvraagt (klein, middelgroot of groot). In het aanvraagformulier zal je oa een omschrijving van je project/activiteit moeten geven, alsook enkele kleinere praktische gegevens zoals datum, locatie, startuur, verwacht aantal deelnemers,…

Voor middelgrote & grote subsidieaanvragen dien je, gelijktijdig met je aanvraag, ook een kostenraming toe te voegen. Hierin  geef je oa ook aan via welke andere instanties er eventueel nog subsidies zullen aangevraagd worden.

WAT GEBEURT ER NA JE AANVRAAG?

De binnengekomen aanvragen worden besproken binnen het UAB overlegplatform. De contactpersoon houdt je via mail op de hoogte van de beslissing. Deze beslissing valt niet te betwisten.

Contactpersoon voor aanvragen vanuit VUB: Sofie Rousseeuw
Contactpersoon voor aanvragen vanuit EhB: Dagmar Schwall

AFREKENING/BETALING?

Ten laatste 1 maand na afloop van de activiteit verwachten we nog een klein dossier met daarin:

 • een kort verslag van het event/project (verloop, aantal deelnemers,…)
 • een financieel verslag met een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten en inkomsten van het event + indicatie voor welke onkosten de UAB Sport subsidies gebruikt werden.
 • facturen, rekeningen of betalingsbewijzen toevoegen, een bewijs van communicatie (affiche/flyer), alsook enkele foto’s.